Svenska
English

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria ry

Tahiti verkkolehteen

Tapahtumia taidehistorian kentällä

Taidehistorian päivät Tahiti 6
Kulttuuriympäristö: käsitteet, keinot ja konkretia

Paikka: Jyväskylän yliopisto
Aika: 12.-13.2.2015

TAHITI 6-sivut Jyväskylän yliopiston sivuilla


Tahiti 6 cfp suomeksi
Tahiti 6 cfp svenska
Tahiti cfp english

Kulttuuriympäristön käsite on venyvä ja muovautuu aina uudeksi eri asiantuntijoiden tulkitessa sitä omasta näkökulmastaan. Kaiken kattavaa kulttuuriympäristön määrittelyä ei ole olemassa. Kulttuuriympäristön käsite nivoutuu mm. rakentamista ja maankäyttöä koskevaan lainsäädäntöön, jossa sen määrittely on niin ikään joustavaa. Monet taidehistorioitsijat työskentelevät kulttuuriympäristön parissa pohtien siihen liittyviä teoreettisia kysymyksiä, mutta myös toteuttaen erilaisia käytännön toimia vuorovaikutuksessa muiden asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Kuudennet taidehistorian päivät eli Tahiti 6 -konferenssi haluaa virittää keskustelua kulttuuriympäristön käsitteen sisällöstä, tutkimuksesta ja näkökulmista. Tavoitteena on selventää taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijuuden suhdetta kulttuuriympäristön tarpeisiin ja luoda vuoropuhelua eri asiantuntijuuksien välille.

Minkälaisia näkymiä kulttuuriympäristön tutkimuksen monitieteistyvä luonne tuo mukanaan? Kuinka kulttuuriympäristön suojelemisen käytännöt suhteutuvat yliopisto-opetukseen ja -tutkimukseen? Konferenssiin toivotaan sekä teoreettisia että empiirisiä avauksia esimerkiksi seuraavista teemoista:

* kuva, kokemus ja kulttuuriympäristö
* kulttuuriympäristöjen historia, rakennustutkimus ja rakennussuojelu
* kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
* ympäristöestetiikka ja maisematutkimus
* julkinen taide ja julkisen tilan kulttuurinen elävöittäminen
* visuaaliset menetelmät, multimodaalisuus ja moniaistisuus kulttuuriympäristön tutkimisessa

Lähetä n. 250 sanan abstrakti esitelmästäsi 30.9.2014 mennessä Word-tiedostona osoitteeseen tahiti-6@helsinki.fi. Liitä abstraktiin otsikko, noin 5 avainsanaa, ja esitelmän pitäjän yhteystiedot. Abstrakteja voi lähettää ja esitelmiä pitää suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Tieto abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan 30.11.2014 mennessä. Esitelmien pituus on 30 minuuttia, josta 20 minuuttia käytetään aiheen esittelyyn ja 10 minuuttia kysymyksiin ja keskusteluun. Esiintyjillä on mahdollisuus työstää esitelmästään artikkeli, joista toimitetaan teemanumero vertaisarvioituun tieteelliseen verkkolehteen TAHITI – Taidehistoria tieteenä.
Konferenssin osallistumismaksu on Taidehistorian seuran jäseniltä ja perus- ja jatko-opiskelijoilta 20€ ja muilta 30€. Maksu kattaa mm. konferenssikansion, kahvin, iltajuhlan ruokatarjoiluineen ja paikallisretken. Konferenssin järjestävät Taidehistorian seura ja Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus KUOMA.

Lisätietoja konferenssista: Linda Leskinen, taidehistorian seuran sihteeri (linda.leskinen@helsinki.fi, puh. 0405731878) ja Tuuli Lähdesmäki, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto (tuuli.lahdesmaki@jyu.fi, puh. 0408053839).

Kansainvälinen Meister Francke -symposium Helsingissä syyskuussa:

Meister Francke and the Arts in the Baltic Sea Region in the 15th Century
Meister Francke und die Kunst des Ostseeraums im 15. Jahrhundert

Suomen kansallismuseossa järjestetään 9.-10.9.2013 kansainvälinen
kaksikielinen symposium, joka käsittelee Itämeren alueen taidetta
myöhäiskeskiajalla. Symposiumin järjestävät saksalainen Böckler-Mare
Balticum -säätiö, Taidehistorian seura, Suomen kansallismuseo sekä Suomen
Akatemian rahoittama Kalannin alttarikaappia koskeva tutkimushanke.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton (lounas omakustanteinen).
Imoittautumistiedot (nimi, organisaatio) voi lähettää Böckler-Mare Balticum
-säätiön sähköpostiosoitteeseen: anmeldung@boeckler-mare-balticum-stiftung.de

Ilmoittautuminen 1.9.2013 mennessä.

Symposiumin ohjelma alla ja pdf-tiedostona

Tervetuloa / Willkommen / Welcome!


National Museum, Helsinki, September 9th-10th, 2013
Nationalmuseum, Helsinki, 9.-10. September 2013

The conference focuses on the Kalanti Altarpiece (Barbara-Altarpiece)
attributed to the painter “Meister Francke”, active in Hamburg ca.
1410-1440. This work was discovered in the church of Kalanti (Nykyrko) on
the Finnish West coast during the 19th-century and soon after its
 discovery it became part of the collection at the National Museum in
Helsinki. Since the 1969 exhibition “Meister Francke und die Kunst um 1400”
at the Kunsthalle Hamburg, art historical research has only occasionally
touched upon Meister Francke. However, as the growing  amount of research
on the arts of the Baltic sea region has made evident, a thorough revision
of the painter’s biography and his artistic roots are required.

Im Mittelpunkt des Symposiums steht das Barbara-Retabel des Hamburger
Malers „Meister Francke“ (ca. 1410-1440), das im 19. Jahrhundert in der
Kirche von Kalanti (Nykyrko) an der Westküste Finnlands aufgefunden wurde
und sich heute im Finnischen Nationalmuseum in Helsinki befindet. Seit der
Ausstellung “Meister Francke und die Kunst um 1400“ in der Hamburger
Kunsthalle 1969 ist diesem herausragenden Vertreter der Malerei des Nordens
von der kunsthistorischen Forschung wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden.
Eine Revision seiner Biografie und künstlerischen Wurzeln stellt jedoch
angesichts der inzwischen zahlreich erschienenen Studien zur Kunst des
Ostseeraums ein dringendes Desiderat dar.


Programme

Monday / Montag, 9. September 2013

09:00-09:10 Welcome / Begrüßung
National Museum of Finland / Finnisches Nationalmuseum, Helsinki

09:10-09:30  Introduction / Einführung

Sektion 1

09:30-10:00 Der Ostseeraum – Einheitliche Kunstregion oder vielschichtiges
Netzwerk?
Gerhard Weilandt, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald

10:00-10:30 Finland  during  the 15th c. – An Art Historical Survey
Markus Hiekkanen, University of Helsinki

10:30 -10:45 Discussion / Diskussion

Coffee break / Kaffeepause 10:45-11:15

Sektion 2

11:15-11:45 Itineraries and Locations of the Kalanti Altarpiece
Elina Räsänen, University of Helsinki

11:45-12:15 The  Antiquarian Society and the Rediscovery of the Altarpiece
in Kalanti in the 1870s
Leena Valkeapää, University of Jyväskylä

12:15-12:30 Discussion / Diskussion

Lunch / Mittagspause 12:30-14:00

Sektion 3

14:00-14:30 Painters, Monks and Fantasies – Master Francke in Hamburg
and elsewhere
Stephan Kemperdick, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

14:30-15:00 Wie Barbara zu ihrem Schöpfer fand – Mit ehemaliger
Kennerschaft und heutiger Stoffkunde auf dem Weg zu einem Meister (Francke)
Martina Sitt, Kunsthochschule Kassel

Coffee break / Kaffeepause 15:00-15:30

15:30-16:00 Der Marienzyklus und das Problem der Lübischen Skulptur des
frühen 15. Jahrhunderts
Krista Andreson, Tartu

16:00-16:15 Discussion / Diskussion

16:15-18:00 Presentation of the Kalanti Altarpiece
Elina Räsänen

Info-Börse / Presentations of On-going Research

18:30 Reception of the German Embassy at the Goethe-Institute
Empfang der Deutschen Botschaft im Goethe-Institut


Tuesday / Dienstag, 10. September 2013

Sektion 4

09:00-09:30 Rahmenkonstruktion und Mikroarchitektur
Uwe Albrecht, Christian-Albrechts-Universität, Kiel

09:30-10:00 Zur Maltechnik der Hamburger Tafeln
Silvia Castro, Hamburger Kunsthalle

Coffee break / Kaffeepause 10:00-10:30

10:30-11:00 Der Schmerzensmann in Hamburg und in Leipzig
Ulrike Nürnberger, Christian-Albrechts-Universität, Kiel

11:00-11:15
Discussion / Diskussion

Sektion 5

11:15-11:45 „Sunte Birgitten openbaringe“. Die Anbetung des Kindes auf dem
Steinretabel der Osnabrücker Dominikanerkirche und bei Meister Francke
Reinhard Karrenbrock, Bischöfliches Generalvikariat Münster, Kunstpflege

11:45-12:15 The Kalanti Altarpiece in the Birgittine Context
Kersti Markus, Tallinn University

12:15-12:30 Discussion / Diskussion

Lunch / Mittagspause 12:30-14:00

Sektion 6

14:00-14:30 The Development of Narrative Reredoses in the Early 15th c.
Jan von Bonsdorff, Uppsala University

14:30-15:00 Meister Francke, oder wo geht man eigentlich barfuß zur
Kreuzigung? Eine Standortbestimmung
Antje-Fee Köllermann, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
(VW-Forschungsprojekt „Goldene Tafel“)

Coffee break / Kaffeepause 15:00-15:30

15:30-16:00 The Reception of Meister Francke in the Southern Baltic Sea Area
Kathrin Wagner, Liverpool Hope University

16:00-16:30 Discussion / Diskussion

16:30-18:00 Führung durch die Räume des National Museums mit anschließendem
Umtrunk  / Guided Tour at the National Museum (in English)

Registration / Anmeldung:
anmeldung@boeckler-mare-balticum-stiftung.de
http://www.boeckler-mare-balticum-stiftung.de/

Konzept und Leitung / Conference Committee:
Prof. Dr. Uwe Albrecht
Dr. Ulrike Nürnberger  (u.nuernberger@hotmail.de)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
DFG-Forschungsprojekt "Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und
Tafelmalerei in Schleswig-Holstein"

Dr. Elina Räsänen (elina.rasanen@helsinki.fi)
University of Helsinki
Finnish Academy project "The Kalanti Altarpiece. Painting, Materiality and
the Itinerary of the Object"

tahiti

TAHITI 5 -konferenssi

Suomalainen nykytaide ja sen tutkimus

Paikka: Kulttuuritalo Korundi, Rovaniemi
Aika: torstai 1.11. ja perjantai 2.11.2012

Suomalainen nykytaide on tekemistavoiltaan ja aiheiltaan monimuotoista. Perinteisen ilmaisun, maalauksen, kuvanveiston ja grafiikan, ohelle ovat tulleet valokuvat, videot, media, tila-, ympäristö- ja yhteisötaide, installaatiot, performanssit ja kehon taide. Ensimmäisen konferenssipäivän aikana perehdytään kolmen esitelmöitsijän johdattamana suomalaiseen nykytaiteeseen ja sen tutkimukseen. Konferenssin tarkoituksena on selvittää, minkälaista nykytaiteen tutkimus Suomessa tällä hetkellä on. Toisena konferenssipäivänä retkeillään Kittilään tutustumaan kahden lappilaisen nykytaiteen pioneerin Kalervo Palsan ja Reidar Särestöniemen kotiseutuun.

Esitelmäehdotukset
Pyydämme ehdotuksia 20 minuutin tieteellisiksi esitelmiksi, jotka käsittelevät suomalaista nykytaidetta ja sen tutkimusta kaikkine siihen liittyvine ilmiöineen.  Esitelmäehdotuksen tulee sisältää esitelmöitsijän tiedot (oppiarvo, nimi, oppiaine/-ala, laitos, sähköpostiosoite ja puhno), abstrakti ja esitelmöitsijän lyhyt esittely.  Esitelmäehdotuksen tulee olla enintään yhden liuskan laajuinen ja se voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Esitelmäehdotukset pyydetään lähettämään 11.6.2012 mennessä osoitteeseen Tuija.Hautala-Hirvioja@ulapland.fi . Työryhmä käsittelee ehdotukset ja esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 11.7.2012. Konferenssissa ei ole osallistumismaksua.

Työryhmä
Taidehistorian seura:
dosentti Hanna Pirinen
Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta:
FT, professori Tuija Hautala-Hirvioja ja KuT, dosentti Jyrki Siukonen
Rovaniemen taidemuseo: Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen ja amanuenssi Riitta Kuusikko

Lisätietoja:
  Tuija.Hautala-Hirvioja@ulapland.fi  

TAHITI -verkkolehti

Taidehistorian seura on perustanut Koneen säätiön avustuksella taidehistorian alan tieteellisen verkkolehden. Lehden nimi on TAHITI ja ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa 2011 osoitteessa: www.tahiti.fi. Haemme nyt kirjoittajia kesäkuun numeroon. Pyydämme lähettämäänkesäkuun lehteen tarjottavat tieteelliset artikkelit viimeistään 1.5. ja muun aineiston viimeistään 15.5.2012. osoitteeseen: pinja.metsaranta(at)helsinki.fi.
Tieteellisissä artikkeleissa noudatamme refereekäytäntöä.

Ohjeet kirjoittajilleNORDIK 2012 -konferenssi järjestetään Tukholmassa 24.- 27.10.2012

Call for Session proposals

 


CIHA -kongressi Nürnbergissa 2012: teemat (pdf)

CIHA:n Nürnbergin konferenssin sivut


Polkuja Pietilän maastoon -kirja on ilmestynyt. Sisällysluettelo (pdf)


 pietila


Taidehistorian seura, PL 416, 00101 Helsinki - Föreningen för konsthistoria ry, PL 416, 00101 Helsingfors