Svenska
English

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria ry

Tahiti verkkolehteen

Taidehistorian seura – Föreningen för Konsthistoria ry on 1973 perustettu ja 1974 yhdistysrekisteriin viety ainoa taidehistorian alan tieteellinen seura Suomessa. Seura on kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia taidehistorian edistämiseksi Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja seminaareja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura julkaiseekin Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier -julkaisusarjaansa, joka ilmestyy vaihtelevasti, keskimäärin kerran vuodessa. Taidehistoriallisia tutkimuksia -sarja on vertaisarvioitu julkaisusarja. Toimituskunta pyytää käsikirjoitusta koskevat lausunnot kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä, jotka ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.

Taidehistorian seura on historiansa aikana ollut mukana monissa taidehistorian alaan liittyvissä projekteissa. Seura on osallistunut niin suomalaisen taidekirjallisuuden bibliografiahankkeen suunnitteluun kuin antanut lausuntoa Turku-Helsinki -moottoritien linjauksesta, osallistunut suomalaisen taidebibliografiahankkeeseen ja ollut taidehistorian valtakunnallinen yhteistyöelin yliopistojen ja museoiden välillä. Seuran keskeisenä tavoitteena on ollut alusta saakka toimia taidehistorian edistäjänä. Taidehistorian seuran jäsenmäärä on kasvanut yli kolmeensataan alkuaikojen pienestä ydinjoukosta. Seuran hallituksessa on edustus kaikista taidehistoriaa pääaineina opettavista yliopistoista (HY, TY, JY ja ÅA) ja myös museoalalta (tällä hetkellä Valtion taidemuseosta ja Turun taidemuseosta).

Taidehistorian seuran jäseneksi voivat liittyä taidehistoriaa opiskelleet tai alalla toimivat henkilöt. Seuran hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Vapaamuotoiset jäsenhakemukset voi osoittaa seuran sihteerille. Lisätietoja seuran säännöistä ja sihteeriltä.
Seuran logon suunnittelu: Jorma Hautala, sivuston ulkoasun suunnittelu ja toteutus: Miika Nyyssönen, sivuston ylläpito: seuran sihteeri

Taidehistorian seura, PL 416, 00101 Helsinki - Föreningen för konsthistoria ry, PL 416, 00101 Helsingfors